Länsikeskuksen
Suutari ja Avainpalvelu

Länsikeskuksen Suutari ja Avainpalvelu:
rekisteri -ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste henkilötietolain (22.4.1999/523) 10§ ja 2§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä Suomen tietosuojalain
(5.12.2018/1050) mukainen

Rekisterinpitäjä

Länsikeskuksen Suutari ja Avainpalvelu
Osoite: Länsikeskuksen Citymarket, Markulantie 150, 20320 TURKU

Rekisterin yhteyshenkilö

Erja Dahlsten
Puhelin: 02 254 6603

Mitä tietoa keräämme? Miksi tietoa kerätään? Rekisterin tarkoitus ja kuvaus

Asiakkaat
Länsikeskuksen Suutari ja Avainpalvelun asiakkaista tietoja kerätään siinä laajuudessa, jota asiakassuhteen ylläpito edellyttää. Tietojen avulla hoidamme asiakassuhdetta, täytämme sopimusvelvoitteemme, olemme yhteydessä asiakkaihin ja tiedotamme palveluistamme ja tuotteistamme. Asiakkaidemme tiedot voidaan tallentaa yrityksen käyttämään CRM-järjestelmään/asiakastietoihin. 

Analytiikka

Sivuston kävijöistä voidaan kerätä tilastotietoa kävijöiden määrästä, vierailluista sivuista, miltä sivulta vierailu on alkanut ja miten sivuilla liikutaan. Tätä varten sivustolle on asennettu analytiikkaohjelma Google Analytics sekä plugin MonsterInsights.

Löydät tietoa Googlen tietosuojakäytännöstä http://www.google.fi/policies/privacy
Tietoa Monster Insightsin GDPR yhteensopivuudesta: https://www.monsterinsights.com/addon/eu-compliance/

Sivustolla kerätty analytiikkatieto anonymisoidaan automaattisesti niin, että yksittäiset sivuston käyttäjät eivät ole tunnistettavissa tallennetuista tiedoista.

Analytiikkatietoja käytetään sivuston teknisen toimivuuden varmistamiseksi sekä markkinoinnin tueksi kertomalla esimerkiksi, miten markkinointi on lisännyt sivuston kävijöitä tai mikä palvelu heitä on kiinnostanut. Yksittäisistä käyttäjistä ei ole henkilötietoja. Analytiikkatietoja saavat käsitellä vain näitä tehtäviä tekevät henkilöt tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Analytiikkatietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.

Kuinka kauan tietoa säilytetään
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen tai aiemmin määriteltyjä muita tarkoituksia varten (esim. uutiskirje). Tietoja säilytetään myös kirjanpitoa varten asiakassuhteen päättymisen jälkeen tai tarvittaessa jonkin muun lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi.

Sinun oikeutesi

  • Voit pyytää kaiken sinua koskevan henkilötiedon maksutta kerran vuodessa
  • Voit pyytää korjaamaan virheelliset tiedot
  • Voit pyytää henkilötietojesi poistoa (pois lukien lakisääteisesti säilytettävät tiedot)

Miten otat yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse ja sopia tietojen tarkistuksesta. Samalla sovitaan myös henkilötietojen varmennuksesta, jotta tiedot luovutetaan oikealle henkilölle.

 

Soita 02 254 6603

Länsikeskuksen Suutari ja Avainpalvelu
Länsikeskuksen Citymarketissa, Markulantie 150, 20320 TURKU